Recent is er weer een nieuwe hypotheekvorm geïntroduceerd die het ouderen gemakkelijker moet maken om in de eigen woning te blijven wonen. Het is daarmee het zoveelste ‘verzilverproduct’ dat er in de markt van hypotheken wordt aangeboden.

Voor wie is zo’n verzilverhypotheek interessant? Gepensioneerden met een eigen huis, een afgeloste hypotheek, geen spaargeld en weinig pensioen. Stel, je bent 67, je hebt een eigen huis dat 3 ton waard is, je hebt je hypotheek afgelost, je hebt een paar duizend euro spaargeld op de rekening staan als buffertje (voor als de wasmachine kapot gaat) en je hebt een pensioen waarvan je eigenlijk net niet rond komt. Dat zou best 500 of 1000 euro in de maand méér mogen zijn. Er zit een vermogen van 3 ton in je huis en je kunt er niet aan komen. Wat doe je dan?

Verkopen en huren?
Dan kijk je naar mogelijkheden om de waarde die in je huis vast zit, er uit te halen. De simpelste manier is natuurlijk: verkoop je huis en zoek een goedkopere koopwoning. Het is maar de vraag of je die goedkopere koopwoning kunt vinden en het is ook de vraag hoeveel geld je hiermee vrijspeelt. Een andere manier is verkopen en gaan huren. Hiervoor zijn de keuzemogelijkheden wellicht nog beperkter. Bovendien geef je dan een vermogensdeel op waarbij de inflatie je vriend is. Huizenprijzen hebben de neiging minimaal mee te stijgen met de inflatie. Bij huren is de inflatie je vijand: huren stijgen vaak nog meer dan de inflatie, in tijd kan je koopkracht aardig worden uitgehold.

Verzilverhypotheek
Het mooist is als je in je eigen huis kunt blijven wonen. Een reguliere hypotheek wordt moeilijk. Vanaf 57 jaar kijkt een bank al naar het pensioeninkomen. En dat is doorgaans lager dan het salaris. Dan is het dus belangrijk om op een andere manier naar een hypotheek te kijken. Er zijn altijd twee belangrijke componenten bij het beoordelen of iemand goed is voor zijn geld en de hypotheekrente kan betalen maar ook de aflossing. Allereerst het inkomen en vervolgens het onderpand. Bij gepensioneerden is het logischer om zoveel mogelijk naar het onderpand te kijken. En dat is precies wat er gebeurt bij verzilverhypotheken. De bank kijkt naar de waarde van het onderpand. Daaruit moet rente en aflossing kunnen worden betaald. En zo krijg je een hypotheek van ergens tussen de 50% en 70% van de woningwaarde. Bij 3 ton betekent dit dus ergens tussen de 150.000 en 210.000 euro aan ópeethypotheek’. Want dat is het natuurlijk, je eet als het waarde de overwaarde in je huis op.

De opeethypotheek

De opeethypotheek die deze week wordt geïntroduceerd geeft weer meer vrijheden dan voorheen. Tot nu toe was er vaak de verplichting dat huiseigenaren met een opeethypotheek aan het einde van de looptijd hun huis moesten verkopen. Dan heb je weliswaar nog bijvoorbeeld tien jaar in je huis kunnen wonen, maar dan moet je er ook echt uit. Dat is geen plezierige gedachte. Bij de nieuwe vorm die nu wordt geïntroduceerd is die verplichting niet. De hypotheek eindigt alleen als je verhuist of overlijdt. Dat geeft meer vrijheid.
Is een opeethypotheek de enige manier om overwaarde te verzilveren? Nee, er zijn ook vormen, waarbij je als huiseigenaar je huis verkoopt aan een instantie, die je vervlgens je eigen huis meteen terug verhuurt. Soms kun je dan tot 80% van de waarde van je huis als verkoopopbrengst krijgen, met daaraan gekoppeld een levenslang woonrecht. Dan loop je dus ook niet het risico dat je uit je huis wordt gezet aan het einde van de looptijd.

Welke vorm de beste is, een opeethypotheek of een verkoop en terughuur, hangt van de eigen persoonlijke situatie af. Een gecertificeerd financieel planner helpt bij het maken van de juiste afwegingen, de concrete berekeningen en de juiste keuzes.