Conform de aangepaste schikkingsovereenkomst van 12 december 2017 waarin Ageas zich ertoe verbonden heeft om, zonder erkenning van enige fout, een totaal bedrag van EUR 1.308 miljoen te betalen aan 'In aanmerking komende Aandeelhouders' die onder de schikking vallen, hebben de partijen het Gerechtshof te Amsterdam verzocht om de aangepaste schikkingsovereenkomst bindend te verklaren overeenkomstig de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade ('WCAM').

De onderstaande tabel vermeldt de compensatie per aandeel. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde bedragen uitsluitend indicatief zijn, aangezien deze zijn gebaseerd op het geraamde aantal aandelen dat In aanmerking komende Aandeelhouders die compensatie aanvragen in bezit hadden. Pas wanneer het definitieve aantal aandelen dat aan de aangepaste schikkingsovereenkomst deelneemt bekend is, d.w.z. aan het eind van de periode waarin claimformulieren kunnen worden ingediend, worden de definitieve compensatiebedragen bepaald.

Indicatieve compensatie in EUR per Fortis aandeel*
 PERIODE 1
(21/09/2007 openen van de handel – 7/11/2007 sluiten van de handel)
PERIODE 2
(13/05/2008 openen van de handel – 25/06/2008 sluiten van de handel)
PERIODE 3
(29/09/2008 openen van de handel – 3/10/2008 sluiten van de handel)
Vergoeding voor Kopers
(per aandeel)
EUR 0,47EUR 1,07EUR 0,31
Vergoeding voor Houders
(per aandeel)
EUR 0,23EUR 0,51EUR 0,15
Bijkomende vergoeding voor Aandeelhouders die in aanmerking komenEUR 0,50 per aandeel met een maximum van EUR 950
Bijkomende kostenvergoedering voor actieve claimanten25% van de vergoeding voor Kopers en/of Houders

 

* De bedragen per aandeel zijn onderhevig aan mogelijke verwatering of stijging afhankelijk van het aantal Fortis-aandelen dat uiteindelijk zal worden aangeboden. De voorgestelde schikking werd nog niet bindend verklaard door het Hof. Ageas heeft op het einde van de opt-out periode een recht op beëindiging wanneer het bedrag dat het aantal Fortis-aandelen dat voor "opt-out" kiest vertegenwoordigd, hoger is dan 5% van het totale schikkingsbedrag.