Vermogensregie

Goed regie voeren over uw ondernemersvermogen is belangrijk. Maar al te vaak gaat het in deze zaken om complexe (fiscale) structuren die een specialistische benadering nodig hebben.

  • Ducente heeft die kennis in huis en wijst u graag de weg.

Ook ondersteunen wij in de regievoering van uw vermogen als dat belegd is bij een bank of vermogens-beheerder. Juist door onze coördinerende en controlerende rol houden wij deze partijen scherp en blijven de kosten binnen de perken. Als onafhankelijke vermogensregisseur zoeken wij steeds het belang van de klant.

Uiteraard is verbetering van het rendement een belangrijke pijler. Maar ook vraagstukken rondom familievermogen / financiële verhoudingen en mediation zijn zaken die een duidelijke regie vragen.

Daarom durven wij te stellen: ‘Meer financiële expertise zorgt voor een hoger rendement op uw vermogen.’

  • Kies dus de juiste afslag.

Ducente.
Voor uw beste route.

Neem gerust de proef op de som ...