Financiële planning

U weet hoe u er financieel bij zit wat betreft vermogen en inkomen. Maar is daarmee alles gezegd?

  • Ducente meent van niet!

Want bent u voldoende goed op de hoogte van alle fiscale invloeden of van relevante loopbaanont-wikkelingen? U heeft studerende kinderen, u krijgt te maken met een onverwacht overlijden of u wordt arbeidsongeschikt… Wat moet en doet u dan?

Een Ducente Financieel Plan geeft u het noodzakelijke, complete beeld!

Op de routekaart naar dat plan zet Ducente samen met u drie belangrijke stappen: inventariseren van doelen en wensen, de samenhang van alle relevante zaken en de rapportage.

Een Financieel Plan is per definitie dynamisch. Dat is het leven ook. Ducente weet dat ook en biedt klanten daarom elke 3 jaar een gratis update aan. Wijzigingen in wet- en regelgeving, salarisveranderingen enzovoorts worden daar dan in opgenomen. Financieel bent u dan weer op de juiste weg.

Daarom Ducente dus. Uw Gids voor een actuele Financiële Planning!

Bij financiële planning kijken wij naar de korte en de lange termijn waarbij rekening wordt gehouden met wisselende scenario’s. Enkele van die elementen zijn:

  • inkomen- en vermogensplanning
  • dividendbeleid
  • pensioenopbouw
  • schenken en erven
  • planning van de belastingdruk
  • financieringen en hypotheek
  • optimaliseren beleggingen
  • plannen van uw bedrijfsoverdracht

Meer weten?
Wij informeren u graag.