Van de internetconsultatie die de staatssecretaris van financiën heeft gehouden voor het wetsvoorstel excessief lenen van de BV is door belanghebbenden en fiscale organisatie massaal gebruik gemaakt. Op de sluitingsdag 1 april j.l. stond de teller op 60 zienswijzen en commentaren. Dat is voor een fiscaal wetsvoorstel een ongekend hoog aantal.

Dit grote aantal reacties is ditmaal echter niet verwonderlijk gelet op de grote impact die het heeft voor DGA’s met schulden aan hun BV.

Kort samengevat komt het wetsvoorstel hier op neer

  • Inwerkingtreding 1-1-2022
  • Betreft schulden van de DGA aan de BV groter dan € 500.000,-
  • Eigen woning lening is hiervan uitgezonderd
  • Geleende bedrag boven 5 ton wordt aangemerkt als inkomen in box 2
  • De lening hoeft niet afgelost te worden, het is alleen een heffings moment
  • De partner van de DGA heeft geen eigen vrijstelling, ook niet als deze zelf AB houder is.
  • Voor familiale structuren en back to back constructies is reparatie wetgeving opgenomen

Om bij inwerkingtreding dubbele heffing te voorkomen, wordt voor het bedrag van de fictief reguliere voordelen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd in 2022, bij latere vervreemding van het aanmerkelijk belang een korting op het vervreemdingsvoordeel verleend. De DGA moet dus goed opletten niet in de fuik van dubbele belastingheffing terecht te komen.

Op dit moment wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor de toets door de Raad van State en daarna volgt de behandeling in de 2e kamer. Kenners verwachten dat dit wel tot prinsjesdag kan duren.