Ondernemers

De vermogensregisseurs van Ducente zijn zélf ondernemer. Zij kennen de markt, de mores van het gebied waarin zij werken en wonen en weten dus volop wat er speelt. Een absolute must voor een goed advies.

Ducente begrijpt dan ook de zoektocht naar de balans tussen zakelijk en privé. Gebeurtenissen in de privésfeer zijn van invloed op de onderneming en andersom. Dan kan positief maar ook negatief zijn. Ook als het om financiële zaken gaat. In die wisselwerking worden vragen relevant zoals:

  • Wat is mijn financiële positie als ik stop met mijn bedrijf? Ik wil een tweede woning. Hoe financier ik die? Welk inkomen geniet ik na mijn pensionering?

Prangende zaken  die om een integrale strategie vragen. Een aanpak waarin zowel uw vermogen, zakelijke belangen én privébelangen evenredig gewogen worden.

Andere voorbeelden
Er zijn natuurlijk meer situaties denkbaar waarbij integraal financieel plannen verstandig is. Bijvoorbeeld uw onderneming draait ontzettend goed. Al jaren. Hoe haalt u het vermogen (stapsgewijze) uit het bedrijf voor pensioenopbouw of de groei van het privévermogen?

Misschien leidt u een familiebedrijf en denkt u na over bedrijfsoverdracht. Wat gebeurt er met het vrijkomende vermogen na verkoop? Wordt dat omgezet in een schenking, gaat u beleggen of investeert u het geld in bakstenen?

Ook wie het privévermogen al bij een vermogensbeheerder of door een private bank laat beheren, moet zicht hebben op zijn of haar bedrijfsvermogen. Heeft u dat  voldoende? Is er sprake van vermogensstructurering op basis van het totale vermogen?

Hulp en ondersteuning
Bij al deze vragen helpt Ducente. Deskundig gidsen wij u met grote fiscale expertise naar uw meest wenselijke fiscale positie. Onze verregaande kennis van vermogensstructurering, pensioenen en financiële planning bepaalt de uiteindelijke koers. Uw reisdoelen in dat verband kunnen zijn:

  • het optimaliseren van de fiscale positie
  • de keuze van rechtsvorm
  • het familiebedrijf en de opvolging
  • pensioen en opbouw toekomstvoorzieningen
  • vermogensstructurering
  • financiële planning

U heeft een vraag over uw route? Klik hier.