In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren.  Het kabinet wil ook perspectief bieden voor de periode daarna. Daarom gaat het kabinet door met hervormingen, met maatregelen voor een beter, eerlijker en groener belastingstelsel. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

(Bron Rijksoverheid Belastingplan 2021)